Poloha

Vlkovská kaplička z r. 1856, zasvěcená Janu Nepomuckému.   (foto 8/2007 JHŠ)

Pro příznivce GPS stačí říci 49° 9' 3,6" SZŠ a 14° 43' 30,4" VZD, ale pro většinu návštěvníků bude jistě mnohem lépe znít: jižní Čechy, nejjižnější část okresu Tábor, na řece Lužnici, v Třeboňské pánvi. Širokodaleko nejvyšší (asi 15 metrů vysoký) „kopec“ Petrák uvidíte hned po vystoupení z vlaku při jízdě z 5 km vzdáleného městečka Veselí nad Lužnicí. Není proto divu, že většina obyvatel i návštěvníků se téměř všude přepravuje "kolmo". Velkou výhodou naší vesnice je, že leží mimo hlavní i vedlejší silniční tahy (je v podstatě slepá) a tak zde jezdí minimálně osobních aut, nákladní téměř vůbec (zejména v okolí našeho penzionu), proto rodiče mohou klidně nechat své děti běhat či jezdit na kole, jak se jim zachce.

Na mapce si nelze nevšimnout, jak je Vlkov ze severu přímo obklopen 5 pískovnami, které vznikly letech 1952 až 1986 těžbou štěrkopísku po obou stranách řeky. Profiltrováním vody vznikla nádherná jezera s čistou vodou, která přímo vybízí k vykoupání (jmenují se Jezero Veselí, Vlkovská pískovna, Veselí I, Jezero Horusice a Jezero Horusice I). Z jihu a východu narazíte zase na všudypřítomné borovicové lesy a na rybníky. Právě ve Vlkově začíná turistická stezka (pro pěší i pro cyklisty), která prochází kolem rybníků, které se honosí názvy jako Krajina, Naděje, Láska, Víra, Dobrá vůle či Potěšil. Fotografie rybníků z Nadějské rybníční soustavy, které se sem nevešly, naleznete v naší externí galerii. Po (cyklo)stezce se dostanete až k největšímu českému rybníku - Rožmberk u - o rozloze 720 ha. Cestou můžete během jednoho dopoledne napočítat na šestatřicet rybníků... Nelze se proto divit, že Vlkov je součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko.

Polohu Vlkova zjistíte kliknutím na mapku.

Poloha vesnice Vlkov nad Lužnicí
s možností vyhledání trasy.Bližší podrobnosti o cestě autem
na chalupu U Hovorků či k penzionu U hájovny
Vám poskytne náš autofotonavigátor po dálnici D3. Od roku 2014 je dálnice D3 zpoplatněná, pokud nemáte dálniční známku, přijde vhod autofotonavigátor trasy mimo dálnici.


Možnosti dopravy

Jarní fotgrafie vlakové zastávky ve Vlkově.   (foto 4/2007 JHŠ).

Do Vlkova se lze dostat nejméně třemi způsoby (nebudeme-li počítat cestu lodí po řece Lužnici loď).
auto Nejrychlejší je to po silnici autem z Veselí nad Lužnicí směrem na Vídeň (Wien) a Třeboň, první vesnice vlevo. Aby jste cestou k nám zbytečně nebloudili, pomůže Vám náš fotonavigátor.
Trasu cesty si můžete naplánovat on-line na stránce s mapou.
vlak Další možnost je vlakem - první zastávka za železničním uzlem Veselí nad Lužnicí, směrem na Třeboň a České Velenice. Vlak motoráček jezdí v dvouhodinových intervalech a bere i kola.
kolo Ovšem nejpříjemnější je cesta do Vlkova na kole (např. z Veselí nad Lužnici). Mezi řekami Nežárkou a Lužnicí odbočíte směrem na Val a Hamr a před železničním viaduktem zahnete doprava. Cestou se můžete i vykoupat v pískovně. Po třech kilometrech dojedete do Vlkova.

Pokud budete potřebovat, jsme schopni zajistit dopravu k nám, dle Vaší potřeby. Rovněž poskytujeme dopravu i během pobytu.

Zázemí pro rekreanty

Ve vesnici je Vlkovská hospoda s celoročním provozem a Vlčí Bouda s provozem sezónním. Důležitou výhodou oproti sousedním vesnicím je i vlaková zastávka (jízdní řád zde) - zejména vhodná na podnikání výletů do okolí. Ve Vlkově nechybí veřejná knihovna i vyhlášené zahradnictví pana Láfa, odkud si někteří návštěvníci odvezou domů "něco zeleného" na památku. Komplexní servis všeho druhu je pak v 5 km vzdáleném Veselí - což je na kole necelá čtvrthodinka. Ve Veselí nad Lužnicí si mohou rybáři také zakoupit povolenku pro celou oblast. To, že je z naší chalupy všude blízko (např. za minutu se ocitnete v lese, po 30 šlápnutích na kole dojedete k pískovně) nejlépe ukáže přiložená tabulka vzdáleností.


Příroda a historie

Třeboňsko je po staletí obhospodařováno člověkem, ale s citem a láskou k přírodě a tak mohla být oblast Třeboňsko vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí. Na utváření krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to Lom: Vodní nádrž vznikla přímo ve Vlkově těžbou kamene.   (foto 2007 Vox)zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok (například Zlatá stoka, Nová řeka) a množství rybníků, které dělají z Třeboňska chloubu českého rybníkářství (celkem 460 rybníků).

Rozsáhlé rybniční soustavy (fotogalerie zde) se staly evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva a jsou vyhlášené bohatostí mokřadní a vodní vegetace. K nejcennějším přírodním klenotům Třeboňska patří rozsáhlá rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory).

Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek Lužnice a Nežárky s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů a současně i extrémně suché lokality vátých písků (Písečný přesyp). Jsou zde vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště).


Přímo v katastru obce Vlkov se nachází i pravá poušť o velikosti cca 1 ha. Tento unikátní přírodní úkaz - Písečný přesyp - je od roku 1954 vyhlášen přírodní rezervací, a kromě písečných dun se zde nalézají typické suchomilné rostliny a živočichové. Písečné duny vznikly v dávných dobách navátím písku z okolí řeky Lužnice.

Další přírodní památkou, která přímo sousedí s areálem penzionu U hájovny je Kozí vršek. V roce 1924 byl tento vršek vyhlášen jako přírodní památka za účelem ochrany kriticky ohroženého koniklece jarního (Pulsatilla vernalis), jehož populace zde dnes čítá jen několik rostlin na úpatí kopečku, pár metrů od trati. Celé území je z velké části zakryto porostem dubu letního (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula). V bylinném patře dominuje kostřava ovčí (Festuca ovina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa).

Jako důkaz našich slov přinášíme odkazy na pořad České televize Minuta z přírody. Konktrétně se jedná o díly o písečném přesypu a Kozím vršku.


ČT24: písečný přesyp ČT24: Kozí vršek

V srpnu 2002 celou oblast těžce zasáhly povodně, které neměly svým rozsahem v historii obdobu. Příroda i lidé se ovšem během roku z této zkázy vzpamatovali a to až překvapivě dobře. Pokud chcete můžete s námi zavzpomínat v několika obrázcích.


Hned za Vlkovem se nachází Horusický rybník, který je třetím největším rybníkem v České republice. Hráz je dlouhá 714 m, vysoká 11 m a rostou na ní staré duby. Kromě nejhlubšího místa u hráze je rybník mělký (1,6 m), což svědčí chovu ryb. Vodní plocha má rozlohu 415 ha. Několik fotografií rybníka naleznete v naší galerii.

Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Krajina je na Třeboňsku vhodně doplňována poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst a vesnic. Přírodní bohatství vhodně skloubené s kulturním dědictvím a vybudovanou infrastrukturou tak vytvářejí z Třeboňska oblast vhodnou pro turistiku.

Obec Vlkov a dvůr Dehetník vznikly společně s Hamrem a Valem ve 13. století, kdy osady tvořily jeden celek. K osamostatnění Vlkova došlo za Marie Terezie. Nyní má obec přes 150 obyvatel a vlastní samosprávu. Obec má vypracovaný nový územní plán respektující její příslušnost do CHKO. Nedaleko vesnice stojí rozsáhlý dvůr Dehetník, jehož název je odvozen od výroby dehtu. Ten se vypaloval ze smolných větví a kořenů, následně se míchal s voskem na kolomaz, jíž se mazaly nápravy kol selských vozů. V širokém okolí obce jsou roztroušené samoty bývalých usedlostí.

Další fotografie z okolí Vlkova, které se sem nevešly, naleznete v naší externí galerii.


Pohled na Vlkov od mostu přes Lužnici u Měruše. (foto JHŠ)
[nahoru]

Validní HTMLPočítadlo - NAVRCHOLU.cz TOPlist Copyright © 2007 – 2020 NTsoft & JHŠ Tábor, poslední aktualizace dne 4. 11. 2019.

Navštivte nás na Facebooku.